YRITÄN!

Isoisäni Emil Korzard, sittemmin Emil Korsisaari, perusti vuonna 1929 Nurmijärven Linja-auto Oy:n, yrityksen joka kuljetti ihmisiä ja rahtia Nurmijärven ja Helsingin väliä.

Tänään, yli 90 vuotta myöhemmin, sukuni omistama Korsisaari-yhtiöt hoitaa linja-autoliikennettä, taksiliikennettä, esteettömiä kuljetuksia ja tilausajoja 100 auton ja 300 henkilön voimin.

Olen valtavan ylpeä suvustani sekä liiketoiminnastamme, joka tarjoaa työpaikkoja sadoille sekä joukkoliikenteen myötä ratkaisuja käsillä olevaan ilmastokatastrofiin.

2007–2009; 2018– : Nurmijärven Linja Oy:n hallituksen jäsen. Korsisaari-yhtiöt. 2007–2009; 2018–

2009: Yhtä matkaa. Korsisaari-yhtiöiden 80-vuotishistoria. Teksti: Eva Korsisaari. Visuaalinen suunnittelu ja toteutus: Aleksi Salokannel, Sisin Oy. Paino: Gummerus Kirjapaino Oy. Kustantaja: Korsisaari-yhtiöt. 2009.

1991–2007: Nurmijärven Linja Oy:n hallituksen sihteeri. Korsisaari-yhtiöt. 1991–2007.