YKSILÖ- JA YHTEISÖTYÖSKENTELEN!

Olen myös vetänyt yksilötyötä ja yhteisötyötä edustavia työpajoja sekä mallintanut näitä.

Ymmärrän yksilötyön yksilön kanssa tehtäväksi yksilön oikeuksien toteutumista, osallisuuden mahdollisuuksia ja onnellisuuden edellytyksiä voimistavaksi toiminnaksi, ja yhteisötyön vastaavasti yhteisön kanssa tehtäväksi yhteisön oikeuksien toteutumista, osallisuuden mahdollisuuksia ja onnellisuuden edellytyksiä voimistavaksi toiminnaksi.

Eräänä hedelmällisenä menetelmänä näen taideterapiaksi kutsutun alan niin yksilötyön kuin yhteisötyönkin saralla – taidetyö karttaa tavanomaisemmassa terapiatyössä toisinaan esiintyviä hierarkisointia ja normittamista korostaen niiden sijaan kaikkien yhdenvertaisuutta ja kunkin toimijuutta.

2018: Työpaja Intersektionaalista feminististä etiikkaa. Osa Aino-Maija Elonheimon ja Anu Laukkasen kanssa järjestettyä luentojen ja työpajojen kokonaisuutta nimeltä Moniäänisyyttä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöhön! Tasa-arvopäivät. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Helsinki. 11.10.2018.

2017: Mallinnus Oikeuksien puolesta, ihmiskauppaa vastaan! Mallinnus yhteisöille suunnatuista työpajoista. EU:n sisäisen turvallisuuden rahaston rahoittaman ja Pro-tukipisteen toteuttaman hankkeen Askelmerkit dialogiseen tunnistamiseen aikana kirjoittamani kuvaus ja mallinnus järjestämistämme työpajoista. 2017.

2017: Työpaja Oikeuksien puolesta, ihmiskauppaa vastaan! Puheeksi ottamisen keinot. Tukipalvelut ja auttamisjärjestelmä. Toinen työpaja sosiaalityöntekijöille ja vertaisille. Tilaisuuden suunnittelu ja toteutus yhdessä Essi Thesslundin kanssa. Pro-tukipiste. Tampere. 13.9.2017.

2017: Työpaja Oikeuksien puolesta, ihmiskauppaa vastaan! Tunnista ihmiskauppa. Kohti apua ja oikeuksia. Ensimmäinen työpaja sosiaalityöntekijöille ja vertaisille. Tilaisuuden suunnittelu ja toteutus yhdessä Essi Thesslundin kanssa. Pro-tukipiste. Tampere. 6.9.2017.

2017: Työpaja Oikeuksien puolesta, ihmiskauppaa vastaan! Tapaustutkimuksia. Toinen työpaja seksi- ja erotiikka-alalla toimiville thaimaalaisille. Tilaisuuden suunnittelu ja toteutus yhdessä Essi Thesslundin kanssa. Pro-tukipiste. Helsinki. 24.5.2017.

2017: Työpaja Oikeuksien puolesta, ihmiskauppaa vastaan! Tunnista ihmiskauppa. Kohti apua ja oikeuksia. Ensimmäinen työpaja seksi- ja erotiikka-alalla toimiville thaimaalaisille. Tilaisuuden suunnittelu ja toteutus yhdessä Essi Thesslundin kanssa. Pro-tukipiste. Helsinki. 17.5.2017.

2016: Työpaja Kirjoita sukupuolesi tarina! Kohtaaminen intersukupuolisille, sukupuolettomille, muunsukupuolisille, transihmisille, sukupuoleltaan queereille sekä sukupuoltaan etsiville ja keksiville. Tilaisuuden suunnittelu ja toteutus yhdessä Aikku Meuran ja Sami Suhosen kanssa. Mustikka & Trasek. Feministinen Foorumi FemF. Arbis. Helsinki. 21.11.2016.

2016: Tilaisuus Rakkausmatinea. Keskustelutilaisuus seksi- ja erotiikka-alalla toimiville. Pro-tukipiste. Helsinki. 31.5.20216.

2016: Tilaisuus Itsemääräämisoikeudesta. Kyselytunti ihmiskaupasta seksi- ja erotiikka-alalla toimiville. Tilaisuuden suunnittelu ja toteutus yhdessä Essi Thesslundin kanssa. Pro-tukipiste. Helsinki. 29.11.2016.

2016: Tilaisuus Kohti oikeuksia. Info- ja motivaatiotilaisuus seksi- ja erotiikka-alalla toimiville. Tilaisuuden suunnittelu ja toteutus yhdessä Essi Thesslundin kanssa. Pro-tukipiste. Helsinki. 24.5.2016.

2016: Tilaisuus Mitä ihmiskauppa on? Info- ja motivaatiotilaisuus seksi- ja erotiikka-alalla toimiville. Tilaisuuden suunnittelu ja toteutus yhdessä Essi Thesslundin kanssa. Pro-tukipiste. Helsinki. 3.5.2016.