TUTKIN!

Olen työskennellyt tutkijana useissa tutkimushankkeissa.

Tutkimukseni koskevat ensinnäkin rakkautta ja etiikkaa; toiseksi vapaudenriistoa ja väkivaltaa; kolmanneksi luontoa ja villiyttä; ja neljänneksi itseilmaisua ja taideterapiaa.

Monet tutkimuksieni tuloksina syntyneet teokset ovat olleet vuosia terma-tilassa; zen-nunnien ja -munkkien tavoin olen kätkenyt tekstini kiven sisään, tuulen selkään, tulen kipunoihin ja meren kimmellykseen – vaan pian on aika!

2018–: Tutkimushanke Etiikka. 1.1.2018–

2018–: Tutkimushanke Filosofia. 1.1.2018–

2018–: Tutkimushanke Politiikka. 1.1.2018–

2014–2015: Sukupuolten tasa-arvoa käsittelevien Suomessa vuosina 1995–2014 ilmestyneiden julkaisujen kerääminen ja luetteloiminen Vilnassa sijaitsevaan Euroopan unionin tasa-arvokirjastoon. EIGE’s Research and Documentation Centre. Ekvalita. 1.9.2014–28.2.2015.

2013: Tutkimushanke Insesti – sanallistamisen keinoja, selviytymisen strategioita. Rahoittajana Alli Paasikiven Säätiö. Sukupuolentutkimus. Helsingin yliopisto. 1.7.–31.12.2013.

2012, 2013: Tutkimushanke Intohimon poetiikkaa. Rahoittajana Suomen Kulttuurirahasto. Sukupuolentutkimus. Helsingin yliopisto. 1.9.2011–31.7.2012 ja 1.6.–30.6.2013.

2009, 2011: Tutkimushanke Kukkien kohtaamisesta. Affektio, intentio ja ihmetys. Rahoittajana Suomen Akatemian tutkimushanke Luonnon, maiseman ja sukupuolen esittäminen ja aistiminen. Sukupuolentutkimus. Helsingin yliopisto. 1.9.2009–31.12.2009 ja 1.1.2011–31.8.2011.

2007–2008: Tutkimushanke Rakkaus, aistimellisuus ja transsendentaalisuus. Rahoittajana Koneen Säätiö. Kristiina-instituutti. Helsingin yliopisto. 2007–2008.