TUTKIMUSOHJAAN!

Minulla on ollut ilo ja kunnia toimia muutamien pro graduja tai väitöskirjoja laativien tutkijoiden tutkimustyön ohjaajana.

Tutkimusohjaamisessa tärkeintä on nähdäkseni auttaa tutkijaa oivaltamaan ensinnäkin motivaationsa eli miksi hän on lähtenyt liikkeelle, toiseksi intressinsä eli mitkä ovat hänen määränpäitään, ja kolmanneksi metodinsa eli miten hän aikoo saavuttaa määränpäänsä, ja sitten ohjata häntä parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen hänen omasta motivaatiostaan, omista intresseistään ja omista metodeistaan käsin, ei tuoda ohjaussuhteeseen mukaan ohjaajan motivaatiota, intressejä ja metodeja.

Ja tietenkin tällaisen itseymmärrykseen ohjaamisen ohessa kanssakulkea, rohkaista ja kannustaa!

2017–: Siboné Orozan väitöskirjatyön ohjaus, aiheena cholitat, stage power, girl power ja joy as resistance. Musiikkitiede. Helsingin yliopisto. 2017–.

2015–: Aura Sevónin väitöskirjatyön ohjaus, aiheena feminiininen kieli ja kirjoitus. Kirjallisuustiede. Turun yliopisto. 2015–.

2013–: Hannareeta Selingin väitöskirjatyön ohjaus, aiheena naisten kirjoittama eroottinen kirjallisuus. Sukupuolentutkimus. Helsingin yliopisto. 2013–.

2013–2021: Astrid Joutsenon väitöskirjatyön Life Writing from Birth to Death: How M/others Know ohjaus. Sukupuolentutkimus. Helsingin yliopisto. 2013–2021. Tutkimus sai Helsingin yliopiston väitöskirjapalkinnon parhaana vuonna 2021 julkistettuna väitöskirjana!

2015–2017: Mitra Härkösen väitöskirjatyön Tibetan Nuns between Oppression and Opportunities. An Intersectional Study ohjaus. Uskontotiede. Helsingin yliopisto. 2015–2017.

2012–2013: Hannareeta Selingin pro gradu -tutkielman ohjaus, aiheena naisten kirjoittama eroottinen kirjallisuus. Sukupuolentutkimus. Helsingin yliopisto. 2012–2013. Tutkimus sai Helsingin yliopiston sukupuolentutkimuksen gradupalkinnon parhaana vuonna 2013 julkistettuna graduna!

2012–2013: Tanja Korkalaisen sivuainegradun ohjaus, aiheena seksuaalinen väkivalta aseellisissa konflikteissa. Sukupuolentutkimus. Helsingin yliopisto. 2012–2013.

2012–2013: Maija Lähteenmäen pro gradu -tutkielman ohjaus, aiheena samaa sukupuolta olevien avioliitto ja sen queer-kritiikki. Sukupuolentutkimus. Helsingin yliopisto. 2012–2013.

2012–2013: Varpu Määttäsen pro gradun -tutkielman ohjaus, aiheena seksilelut, parisuhde ja hyväksyttävän seksin rajat. Sukupuolentutkimus. Helsingin yliopisto. 2012–2013.

2012–2013: Reija Kataisen pro gradu -tutkielman ohjaus, aiheena naisten toimijuus ja ruumiillisuus feministisessä punklehdessä Hella ja nyrkki. Sukupuolentutkimus. Helsingin yliopisto. 2012–2013.

2003–2004: Anna Laitisen pro gradu -tutkielman ohjaus, aiheena Suzanne Vegan laulujen minän kokemus itsestä, kielestä ja suhteesta toiseen. Yleinen kirjallisuustiede. Taiteiden tutkimuksen laitos. Helsingin yliopisto. 2003–2004.