TENTTAAN!

Olen ryhtynyt myös joidenkin opintokokonaisuuksien tentaattoriksi Helsingin yliopistossa ja Helsingin yliopiston Avoimessa yliopistossa vaikka pidänkin kohtaamisia tenttejä antoisampana tapana oppia.

Tavoitteeni tentaattorina on että tenteissäni jokainen osallistuja kirjoittaa vain yhden laajan esseen, jonka otsikkona on tentittävän kokonaisuuden koko nimi ja jolle opiskelija voi sitten itse valita hänelle mielekkään alaotsikon, ja luettuani esseen pyrin aina kirjoittamaan opiskelijalle muutamia kommentteja hänen kirjoituksestaan.

Nippelitiedosta kokonaisuuksien hahmottamiseen!

2020: Vastuuhenkilö sukupuolentutkimuksen oppiaineen jaksossa Sukupuoli, politiikka ja yhteiskunta. Helsingin yliopiston Avoin yliopisto. 2020.

2019: Vastuuhenkilö sukupuolentutkimuksen oppiaineen jaksossa Sukupuoli, politiikka ja yhteiskunta. Helsingin yliopiston Avoin yliopisto. 2019.

2018: Vastuuhenkilö sukupuolentutkimuksen oppiaineen jaksossa Sukupuoli, politiikka ja yhteiskunta. Helsingin yliopiston Avoin yliopisto. 2018.

2017: Vastuuhenkilö sukupuolentutkimuksen oppiaineen jaksossa Sukupuoli ja yhteiskunta. Helsingin yliopiston Avoin yliopisto. 2017.

2016–2017: Vastuuhenkilö sukupuolentutkimuksen oppiaineen jaksoissa Sukupuoli ja yhteiskunta; Arjen sukupuolittavat käytännöt; Feministinen tieteentutkimus; Intersektionaalisuus; Koulutus ja sukupuoli; Kulttuurien tutkimus ja sukupuoli; Media ja sukupuoli; Postkoloniaali, kehitys ja sukupuoli; Sairauden, terveyden ja hoidon sukupuolittuminen; Sukupuoli ja ääni; Sukupuoli yhteiskuntatutkimuksessa; Sukupuoli, kirjallisuus ja lukemisen politiikka; Teatteri, esitystaide ja sukupuoli; Tila, sukupuoli, käyttäjät sekä Uskonto ja sukupuoli. Helsingin yliopisto. 1.8.2016–31.5.2017.

2012–2013: Vastuuhenkilö sukupuolentutkimuksen oppiaineen jaksoissa Sukupuolentutkimuksen johdantokurssi; Sukupuolen teoretisoinnin perusteet; Sukupuoli ja representaatio; Ruumiillisuus, sukupuoliero, seksuaalisuus; Sukupuoli, seksuaalisuus ja heteronormatiivisuuden kritiikki; Tutkimusmenetelmät ja tieteellinen kirjoittaminen sekä Tieteellinen kirjoittaminen ja argumentaatio. Helsingin yliopisto. 1.8.2012–31.5.2013.

2011–2017: Vastuuhenkilö sukupuolentutkimuksen oppiaineen jaksoissa Heteroseksuaalisuuden tutkimus sekä Affektiivisuus ja erot. Helsingin yliopisto. 1.1.2011–31.5.2017.

2009–2017: Vastuuhenkilö sukupuolentutkimuksen oppiaineen jaksoissa Feministinen filosofia: b) Feministinen teoria ja filosofian historia sekä c) Feministinen teoria ja fenomenologia. Helsingin yliopisto. 1.1.2009–31.5.2017.