KOULUTTAUDUN!

Olen opiskellut Helsingin yliopistossa kahta pääainetta, kirjallisuutta ja filosofiaa, ja laajennettu pro graduni hyväksyttiin arvosanalla laudatur kirjallisuustieteen oppiaineessa ja arvosanalla erinomainen filosofian oppiaineessa.

Eximian väitöskirjani nimeltä Tule, rakkaani! Naisen ja miehen välisestä etiikasta kirjallisuuden rakkauskuvauksissa kirjoitin Helsingin yliopiston sukupuolentutkimuksen oppiaineeseen, ja väitöskirja ilmestyi täsmälleen samana kirjana kuin jolla väittelin väitöspäivänäni 2.6.2006 Teos-kustantamon julkaisemana.

Olen koulutukseltani filosofian tohtori sekä pian myös kirjallisuusterapiaohjaaja, tehtävä jossa yhdistyvät arvostamani kirjallisuus, voimistaminen ja vallankumoustaminen, ynnä pian lisäksi en vain itseoppinut vaan myös näyttötutkintoina pätevyyden hankkinut eräopas, tehtävä jossa yhdistyvät arvostamani nöyryys, vapaus ja villiys.

2022: Erä- ja luonto-opas. 2020–2022.

2022: Kirjallisuusterapiaohjaaja. 2020–2022.

2018: Naisten Linjan vapaaehtoisten tukihenkilöiden koulutus. Naisten Linja. Helsinki. 2018.

2017: Seksuaalisesta väkivallasta selviytyminen. Menetelmäkoulutus sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille. Raiskauskriisikeskus Tukinainen. Helsinki. 2.–3.11.2017.

2012: SULOP 2012 – sulautuva opetus ja oppiminen. Valtiotieteellinen tiedekunta, Avoin yliopisto ja Opetusteknologiakeskus. Helsingin yliopisto. 8.3.2012.

2011: Verkkokurssin pedagoginen käsikirjoitus. Sukupuolentutkimuksen yliopistoverkosto Hilma. Helsingin yliopisto. 30.3.2011.

2007: Gradunohjausseminaari. Helsingin yliopiston humanistinen tiedekunta. 25.10.2007.

2007: Ohjaaminen oppijan tukena. Haaga-Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu. Helsinki. 10.12.2007.

2006: Filosofian tohtori. Sukupuolentutkimus. Helsingin yliopisto. 2006.

2002: Yliopistopedagogiikka. Kasvatustieteen laitos. Käyttäytymistieteellinen tiedekunta. Helsingin yliopisto. 2002.

1996: Filosofian maisteri. Kirjallisuustiede ja filosofia. Helsingin yliopisto. 1996.