KOULUTTAUDUN!

Olen opiskellut Helsingin yliopistossa kahta pääainetta, kirjallisuutta ja filosofiaa, ja laajennettu pro graduni hyväksyttiin arvosanalla laudatur kirjallisuustieteen oppiaineessa ja arvosanalla erinomainen filosofian oppiaineessa.

Eximian väitöskirjani nimeltä Tule, rakkaani! Naisen ja miehen välisestä etiikasta kirjallisuuden rakkauskuvauksissa kirjoitin Helsingin yliopiston sukupuolentutkimuksen oppiaineeseen, ja väitöskirja ilmestyi täsmälleen samana kirjana kuin jolla väittelin väitöspäivänäni 2.6.2006 Teos-kustantamon julkaisemana.

Kiinnostukseni itseymmärryksen kasvuun itseilmaisun avulla sekä hyvinvoinnin kasvuun taideterapian avulla saivat minut kouluttautumaan sanataideterapian ohjaajaksi vuosina 2020–2022.

2024: Erä- ja luonto-opas. 2022–2024.

2022: Sanataideterapian ohjaaja. Jyväskylän yliopisto. 2022.

2018: Naisten Linjan vapaaehtoisten tukihenkilöiden koulutus. Naisten Linja. Helsinki. 2018.

2017: Seksuaalisesta väkivallasta selviytyminen. Menetelmäkoulutus sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille. Raiskauskriisikeskus Tukinainen. Helsinki. 2.–3.11.2017.

2012: SULOP 2012 – sulautuva opetus ja oppiminen. Valtiotieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopiston Avoin yliopisto ja Opetusteknologiakeskus. Helsingin yliopisto. 8.3.2012.

2011: Verkkokurssin pedagoginen käsikirjoitus. Hilma, valtakunnallinen sukupuolentutkimuksen verkosto. Helsingin yliopisto. 30.3.2011.

2007: Gradunohjausseminaari. Helsingin yliopiston humanistinen tiedekunta. 25.10.2007.

2007: Ohjaaminen oppijan tukena. Haaga-Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu. Helsinki. 10.12.2007.

2006: Filosofian tohtori. Sukupuolentutkimus. Helsingin yliopisto. 2006.

2002: Yliopistopedagogiikka. Kasvatustieteen laitos. Käyttäytymistieteellinen tiedekunta. Helsingin yliopisto. 2002.

1996: Filosofian maisteri. Kirjallisuustiede ja filosofia. Helsingin yliopisto. 1996.