ARVIOIN!

Toisen työn arvioiminen on aina haasteellista.

Arvioitaessa on nähdäkseni oivallettava toisen motivaatio, intressit ja menetelmät.

Ja sitten arvioitava toisen motivaatiota, intressejä ja menetelmiä, sekä tehtyä työtä niistä käsin.

2017: Vastaväittäjä. Tiina Piilolan kirjallisuuden ja feministisen filosofian alaan kuuluva väitöskirja. Toisena vastaväittäjänä emeritusprofessori Seppo Knuuttila. Jyväskylän yliopisto. 20.5.2017.

2017: Esitarkastaja. Tiina Piilolan kirjallisuuden ja feministisen filosofian alaan kuuluva väitöskirja. Toisena esitarkastajana emeritusprofessori Seppo Knuuttila.  Jyväskylän yliopisto. 20.2.2017.

2017: Arvioitsija. Kirjallisuudentutkimuksen aikakauslehti Avain. 7.11.2017.

2017: Asiantuntija. Gemma: Gender Based Empowerment of Migrants through a Multiagency Approach -hankkeessa syntyneet protokolla sekä opas naisiin kohdistuvan väkivallan tunnistamiseksi ja siihen puuttumiseksi. Hirundo. Helsingin Diakonissalaitos. 26.10.2017.

2016: Arvioitsija. Estetyka i Krytyka – The Polish Journal of Aesthetics. 2016. 

2014: Arvioitsija. Sibelius-Akatemia. 1.9.2014.

2013: Hannareeta Selingin pro gradu -tutkielman Konventionaalista vai kumouksellista naisellista halua? Naisen seksuaalinen halu ja feminiinisyyden representaatiot Outi Alanteen Neiti N:n tarina, Catherine Milletin Catherine M:n seksuaalielämä ja Melissa P:n Sata harjanvetoa ennen nukkumaan menoa -romaaneissa tarkastus yhdessä professori Marjut Jyrkisen kanssa. Sukupuolentutkimus. Helsingin yliopisto. 14.5.2013.

2013: Arvioitsija Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran tieteellisiin sarjoihin toimitettavalle teokselle. 1.2.2013.

2013: Maija Lähteenmäen pro gradu -tutkielman Samaa sukupuolta olevien avioliiton queer-kritiikki tarkastus yhdessä professori Marjut Jyrkisen kanssa. Sukupuolentutkimus. Helsingin yliopisto. 19.8.2013.

2013: Arvioitsija Suomen Akatemian Viksu-tiedekilpailussa kirjallisuusaiheisten tutkimustöiden osalta. 30.1.2013.

2012: Sari Mäenpään pro gradu -tutkielman Koira, merimies ja albatrossi. Merimiesten suhde eläimiin sukupuolentutkimuksen valossa tarkastus yhdessä yliopistonlehtori Venla Oikkosen kanssa. Sukupuolentutkimus. Helsingin yliopisto. 11.5.2012.

2011: Sini Niinisen pro gradu -tutkielman Rosi Braidotti ja posthumanismi tarkastus yhdessä professori Tuija Pulkkisen kanssa. Sukupuolentutkimus. Helsingin yliopisto. 29.8.2011. 

2011–2013: Jäsenyys Helsingin yliopiston sukupuolentutkimuksen oppiaineen kirjastotoimikunnassa. 1.9.2011–31.12.2013.

2009: Astrid Swanin naistutkimuksen pro gradu -tutkielman ”The Impractical Vagabond Wife & Mother”: Constructing a Woman Artist in The Journals of Sylvia Plath 1950–1962 tarkastus yhdessä professori Kirsi Saarikankaan kanssa. Kristiina-instituutti. Helsingin yliopisto. 20.5.2009.

2008–2013: Toimituskunnan jäsenyys. Suomen Naistutkimuksen Seuran julkaisema lehti Naistutkimus–Kvinnoforskning. 2008–2013.