ARVIOIN!

Toisen työn arvioiminen on aina haasteellista.

Samoin kuin ohjaamisessa, tässäkin on nähdäkseni oivallettava toisen motivaatio, intressit ja menetelmät.

Ja sitten arvioitava toisen motivaatiota, intressejä ja menetelmiä, sekä tehtyä työtä niistä käsin.

2017: Vastaväittäjä. Tiina Piilolan kirjallisuuden ja feministisen filosofian alaan kuuluva väitöskirja. Toisena vastaväittäjänä emeritusprofessori Seppo Knuuttila. Jyväskylän yliopisto. 20.5.2017.

2017: Esitarkastaja. Tiina Piilolan kirjallisuuden ja feministisen filosofian alaan kuuluva väitöskirja. Toisena esitarkastajana emeritusprofessori Seppo Knuuttila.  Jyväskylän yliopisto. 20.2.2017.

2017: Arvioitsija. Kirjallisuudentutkimuksen aikakauslehti Avain. 7.11.2017.

2017: Asiantuntija. Gemma: Gender Based Empowerment of Migrants through a Multiagency Approach-hankkeessa syntyneet protokolla sekä opas naisiin kohdistuvan väkivallan tunnistamiseksi ja siihen puuttumiseksi. Hirundo. Helsingin Diakonissalaitos. 26.10.2017.

2016: Arvioitsija. Estetyka i Krytyka – The Polish Journal of Aesthetics. 2016. 

2014: Arvioitsija. Sibelius-Akatemia. 1.9.2014.

2013: Hannareeta Selingin pro gradu -tutkielman Konventionaalista vai kumouksellista naisellista halua? Naisen seksuaalinen halu ja feminiinisyyden representaatiot Outi Alanteen Neiti N:n tarina, Catherine Milletin Catherine M:n seksuaalielämä ja Melissa P:n Sata harjanvetoa ennen nukkumaan menoa -romaaneissa tarkastus yhdessä professori Marjut Jyrkisen kanssa. Sukupuolentutkimus. Helsingin yliopisto. 14.5.2013.

2013: Arvioitsija Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran tieteellisiin sarjoihin toimitettavalle teokselle. 1.2.2013.

2013: Maija Lähteenmäen pro gradu -tutkielman Samaa sukupuolta olevien avioliiton queer-kritiikki tarkastus yhdessä professori Marjut Jyrkisen kanssa. Sukupuolentutkimus. Helsingin yliopisto. 19.8.2013.

2013: Arvioitsija Suomen Akatemian Viksu-tiedekilpailussa kirjallisuusaiheisten tutkimustöiden osalta. 30.1.2013.

2012: Sari Mäenpään pro gradu -tutkielman Koira, merimies ja albatrossi. Merimiesten suhde eläimiin sukupuolentutkimuksen valossa tarkastus yhdessä yliopistonlehtori Venla Oikkosen kanssa. Sukupuolentutkimus. Helsingin yliopisto. 11.5.2012.

2011: Sini Niinisen pro gradu -tutkielman Rosi Braidotti ja posthumanismi tarkastus yhdessä professori Tuija Pulkkisen kanssa. Sukupuolentutkimus. Helsingin yliopisto. 29.8.2011. 

2009: Astrid Swanin naistutkimuksen pro gradu -tutkielman ”The Impractical Vagabond Wife & Mother”: Constructing a Woman Artist in The Journals of Sylvia Plath 1950–1962 tarkastus yhdessä professori Kirsi Saarikankaan kanssa. Kristiina-instituutti. Helsingin yliopisto. 20.5.2009.

2011–2013: Jäsenyys Helsingin yliopiston sukupuolentutkimuksen oppiaineen kirjastotoimikunnassa. 1.9.2011–31.12.2013.

2008–2013: Toimituskunnan jäsenyys. Suomen Naistutkimuksen Seuran julkaisema lehti Naistutkimus–Kvinnoforskning. 2008–2013.